Бақылау жұмыстар жинағы

2 сыныпқа арналған бақылау жұмысы

І нұсқа

ІІ нұсқа

1.Амалдарды орында

43+0=            56-50=        54+40=

52+5=            96-6=          48-6=

80-6=             95+3=          30+58=

70+1=            33+4=       47-40=

90+7=            62-40=        58-4=

50-0=             65+3=       40+30=

2. Өрнектердің мәнін тап :

4+(3-2)=            45-(3+2)= 

7-(4-2)=            28-(3+4)=   

(10-5)+4=         40+(70-30)= 

 

9-(6+2)=           37-(6+4)=   

10-(5-2)=           74-(8-4)=  

(4+6)-7=           100-(30+40)=

3. Теңдеуді шеш:

69-х=29       50+х=77

93-x=70    43+x =63

4. Салыстыру

1 сағ 15 мин *80мин

1тәул*4 сағ 20 мин

3дм 4см *43см

2м 6 дм* 3м 9 дм

1 сағ 25 мин * 75мин

2тәул*10 сағ 20 мин

4дм 5см * 54см

8м 7 дм* 7м 9 дм

5.Есепті шығар

Кітаптың 90 беті бар. Әсет бірінші күні  оның 20 бетін , ал  екінші күні  25 бетін оқыды . Ол әлі неше бетін оқу керек ?

Қорапта 65 қарындаш бар еді. Дана 25 қарындаш алды  және содан кейін қорапқа 10 қарындаш салды.  Қорапта неше қарындаш болды?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 сыныпқа арналған бақылау жұмысы

І нұсқа

ІІ нұсқа

1.Амалдарды орында

43+0=43        56-50=6       54+40=94

52+5=57        96-6=90     48-6=42

80-6=74         95+3=98     30+58=88

70+1=71        33+4=37    47-40=7

90+7=97        62-40=22   58-4=54

50-0=50         65+3=68  40+30=70

2. Өрнектердің мәнін тап :

4+(3-2)=  5         45-(3+2)=  40 

7-(4-2)=5             28-(3+4)=   21

(10-5)+4= 9          40+(70-30)= 80  

 

9-(6+2)=  1         37-(6+4)=  27 

10-(5-2)=   7        74-(8-4)=70   

(4+6)-7= 3         100-(30+40)= 30  

 

3. Теңдеуді шеш:

69-х=29       50+х=77

Х=40               x=27

93-x=70    43+x =63

X=23            x=20

4. Салыстыру

1 сағ 15 мин < 80мин

1тәул>4 сағ20 мин

3дм 4см <43см

2м6 дм< 3м9 дм

1 сағ 25 мин> 75мин

2тәул>10 сағ 20 мин

4дм 5см <54см

8м 7 дм> 7м9 дм

5.Есепті шығар

Кітаптың 90 беті бар. Әсет бірінші күні  оның 20 бетін , ал  екінші күні  25 бетін оқыды . Ол әлі неше бетін оқу керек ?

 

 

Бар еді -90 б

І- 20б

ІІ- 25

90-(20+25)=45

Қорапта 65 қарындаш бар еді. Дана 25 қарындаш алды  және содан кейін қорапқа 10 қарындаш салды.  Қорапта неше қарындаш болды?

 

Бар еді- 65 қ

Алды -25қ

Салды -10

(65-25)+10 =50

     

 

 

 

 

 

2 сыныпқа арналған бақылау жұмысы

І нұсқа

ІІ нұсқа

1.Амалдарды орында

53+0=            56-20=        34+40=

54+5=            96-6=          68-6=

90-4=             95+3=          10+58=

63+4=            33+4=       67-40=

58+7=            62-40=        68-4=

63-0=             65+3=       40+30=

2. Өрнектердің мәнін тап :

3+(6-2)=            55-(3+2)= 

7-(4-2)=            28-(3+4)=   

(7-5)+4=         40+(70-30)= 

 

9-(6+2)=           37-(6+4)=   

10-(5-2)=           74-(8-4)=  

(4+6)-7=           100-(30+40)=

3. Теңдеуді шеш:

Х+30  =65           25-x = 10

100-x= 60    45+x=60

4. Салыстыру

1 сағ 15 мин *80мин

1тәул*4 сағ 20 мин

3дм 4см *50 см

2м 6 дм* 3м 9 дм

1 сағ 25 мин * 75мин

2тәул*10 сағ 20 мин

8дм 5см * 54см

6м 7 дм* 7м 9 дм

5.Есепті шығар

Домбыра  тарту үйірмесіне 10қыз бала, 20 ұл бала қатысып жүр еді. Үшінші тоқсанда тағы 8 оқушы келіп қатысты. Үйірмеде барлығы неше оқушы болды ?

Аружанның 55 теңгесі бар еді, анасы оған 10 теңге берді. Ол барлық ақшасының 30теңгесін жұмсады . Аружанның қанша теңгесі қалды ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 сыныпқа арналған бақылау жұмысы

І нұсқа

ІІ нұсқа

1.Амалдарды орында

53+0=53        56-20= 36       34+40=74

54+5=59        96-6=90        68-6=62

90-4=86         95+3=98      10+58=68

63+4=67        33+4= 37    67-40=27

58+7=65        62-40=22   68-4=64

63-0=63         65+3=68  40+30=70

2. Өрнектердің мәнін тап :

3+(6-2)= 7           55-(3+2)=  50

7-(4-2)=5            28-(3+4)=21   

(7-5)+4= 6        40+(70-30)=  80

 

9-(6+2)= 1          37-(6+4)=   27

10-(5-2)= 7         74-(8-4)=   70

(4+6)-7= 3         100-(30+40)= 30

3. Теңдеуді шеш:

Х+30  =65           25-x = 10

X=35                    x=15

100-x= 60    45+x=60

X=40                x=15

4. Салыстыру

1 сағ 15 мин < 80мин

1тәул>4 сағ 20 мин

3дм 4см <50 см

2м 6 дм< 3м 9 дм

1 сағ 25 мин > 75мин

2тәул>10 сағ 20 мин

8дм 5см >54см

6м 7 дм< 7м 9 дм

5.Есепті шығар

Домбыра  тарту үйірмесіне 10қыз бала, 20 ұл бала қатысып жүр еді. Үшінші тоқсанда тағы 8 оқушы келіп қатысты. Үйірмеде барлығы неше оқушы болды ?

(10+20)+8  38

Аружанның 55 теңгесі бар еді, анасы оған 10 теңге берді. Ол барлық ақшасының 30теңгесін жұмсады . Аружанның қанша теңгесі қалды ?

(55+ 10)-30  35

 

 

 

 

 

 

 

Бақылау жұмысы 3 сынып

1.Амалдарды орында

 

 

(2*4)+21=          

(3*5)+62=          

(57-57)*4=

56:8+9*9=

35:5-24:4=

(71-71)*98=

(6*4)+47=

58-0*3=

1*(35-19)=

39+42:7-15=

 

2.Қалдықпен бөлуді орында

 

 

11:2=            43:7=

 17:3 =         56:6=                                       

 12:5 =           65:8=

 35:4 =         23:7=

 

 

7:2 =           46:9=

10:3 =         15:7=                                      

9:4 =          32:5=                          

22:4 =         64:9=     

3. Теңдеуді шеш

14:х= 7

2*а= 12

а :4=1

 

16:с=8

C*2=16

2:с= 1

4.Саябақта  18 шырша  өсіп тұр, ал қайыңдар одан  3 есе кем.  Саябақта барлығы неше ағаш өсіп тұр.

Дүкендегі бірінші сөреде 7 пакет шырын, ал екінші сөреде одан 7 есе артық шырын болды. Барлығы неше  шырын болды.

 

5. Периметрін тап

Ұзындығы 8cм, ені одан  2 есе қысқа тік төртбұрыштың периметрін тап                

Қабырғасының ұзындығы 3 сантиметрге тең шаршы сыз. Оның периметрін тап.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бақылау жұмысы 3 сынып

1.Амалдарды орында

 

 

(2*4)+21=29      

(3*5)+62=77      

(57-57)*4=0

56:8+9*9=88

35:5-24:4=1

(71-71)*98=0

(6*4)+47=71

58-0*3=58

1*(35-19)=16

39+42:7-15=30

 

2.Қалдықпен бөлуді орында

 

 

11:2=5(қ1)                43:7=6(қ1)           

 17:3 = 5(қ2)             56:6=9(қ2)                     

 12:5 = 2(қ2)             65:8=8(қ1)           

 35:4 = 8(қ3)             23:7=3(қ2)           

 

 

7:2 =  3(қ1)                     46:9=5(қ1)           

10:3 =3(қ1)                     15:7=2(қ1)                                  

9:4 =2(қ1)                     32:5=6(қ2)                            

22:4 =5(қ2)                     64:9=  7(қ1)                

3. Теңдеуді шеш

14:х= 7      х 2

2*а= 12     а 6

а :4=1       а 4

 

16:с=8        с 2

C*2=16      с8

2:с= 1         2

4.Саябақта  18 шырша  өсіп тұр, ал қайыңдар одан  3 есе кем.  Саябақта барлығы неше ағаш өсіп тұр.

 

18+(18/3)  24

Дүкендегі бірінші сөреде 7 пакет шырын, ал екінші сөреде одан 7 есе артық шырын болды. Барлығы неше  шырын болды.

7+(7*7)  56

 

5. Периметрін тап

Ұзындығы 8cм, ені одан  2 есе қысқа тік төртбұрыштың периметрін тап     

a-8 cм

в  -? 2 есе қысқа

8/2 4

(а+в)*2 

(8+4)*2  24 см

 

Қабырғасының ұзындығы 3 сантиметрге тең шаршы сыз. Оның периметрін тап.

А*4

3*4 12см

 

 

 

 

 

 

 

Бақылау жұмысы 3 сынып

1.Амалдарды орында

 

 

800/2+200=        

(3*5)+62=          

(57-57)*4=

56:8+9*9=

5*3+38

(71-71)*98=

(6*4)+47=

58-0*3=

16/2+4/2=

39+42:7-15=

 

2.Қалдықпен бөлуді орында

 

 

17:4=            57:7=

 29:3 =         44:6=                                       

 12:5 =           65:8=

 35:4 =         23:7=

 

 

15:2 =           73:9=

65:7 =         15:7=                                      

9:4 =          32:5=                          

22:4 =         64:9=     

3. Теңдеуді шеш

36:х= 6

8*а= 56

а :8=1

 

72:с=8

C*2=16

5:с= 1

4.Бақшаны суару үшін ағасы 12 шелек су ,ал қарындасы 2 есе аз су әкелді. Қарындасы мен ағасы неше литр су әкелді ?

Айнұр түске дейін 12кг , ал түстен кейін 8 кг тосап қайнатты . Ол барлық тосапты әр ыдысқа 2 кг –нан бөліп құйды . Оған неше ыдыс керек болды ?

 

5. Периметрін тап

Ұзындығы 4 cм, ені одан  2 есе артық тік төртбұрыштың периметрін тап                

Үшбұрыштың периметрі 22 см. Бірінші қабырғасы 6 см, ал екінші қабырғасы одан 3см-ге артық. Үшінші қабырғасын тап . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бақылау жұмысы 3 сынып

1.Амалдарды орында

 

 

800/2+200=600  

(3*5)+62=77      

(57-57)*4=0

56:8+9*9=88

5*3+38=53

(71-71)*98=0

(6*4)+47=71

58-0*3=58

16/2+4/2=10

39+42:7-15=30

 

2.Қалдықпен бөлуді орында

 

 

17:4=4(қ1)            57:7=8(қ1)             

 29:3 =9(қ2)         44:6=7(қ2)                         

 12:5 = 2(қ2)        65:8=8(қ1)             

 35:4 =8(қ3)          23:7=3(қ2)             

 

 

15:2 = 7(қ1)            73:9=8(қ1)             

65:7 = 9(қ2)           15:7=2(қ1)                                                                                   

9:4 = 2(қ1)             32:5=6(қ2)                                              

22:4 =5(қ2)            64:9= 7(қ1)                  

3. Теңдеуді шеш

36:х= 6    x6

8*а= 56  a  7

а :8=1     a 8

 

72:с=8        c 9

C*2=16      c8

5:с= 1        c 5

4.Бақшаны суару үшін ағасы 12 шелек су ,ал қарындасы 2 есе аз су әкелді. Қарындасы мен ағасы неше литр су әкелді ?

 

12+(12/2) 18

Айнұр түске дейін 12кг , ал түстен кейін 8 кг тосап қайнатты . Ол барлық тосапты әр ыдысқа 2 кг –нан бөліп құйды . Оған неше ыдыс керек болды ?

(12+8)/2  10

 

5. Периметрін тап

Ұзындығы 4 cм, ені одан  2 есе артық тік төртбұрыштың периметрін тап  

a-4 cм

в  -? 2 есе артық

4*2 8

(а+в)*2 

(4+8)*2  24 см

             

Үшбұрыштың периметрі 22 см. Бірінші қабырғасы 6 см, ал екінші қабырғасы одан 3см-ге артық. Үшінші қабырғасын тап . 

 

 

 

22-(6+3)  7см

 

 

 

 

 

 

 

Бақылау жұмысы 4 сынып

1.Амалдарды орында

 

 

98/49*50-78=

13*7-69+46=

23*9-49+27+19*4-59=

 

54/18*26-77=

81/27*18+17=

72/18*23-43+56/14+96=

 

2.Салыстыр

 

 

4сағ 50мин*450 мин

203мин *2сағ 3мин

3 тәул 14сағ *314 сағ

4дм 47см* 447см

3 . Теңдеуді шеш :

 

835470/х = 6   5859+х=10890

28024/x= 4   в+1257=3129

4  Есепті шығар :

 

 

Екі жұмысшы 56 бөлшек дайындады. Оның біреуі 3 сағ , ал екіншісі 4 сағ жұмыс істеді. Егер олардың жұмыс өнімділіктері бірдей болатын болса, онда олардың әрқайсысы неше бөлшектен жасады ?

Бірінші конвейер 8 сағ 96000 кәмпит, екіншісі 80 000 кәмпит шығарды. Сағат сайын конвейерлердің кәмпит өнімдері бірдей мөлшерде шығарылады.Бірінші  конвейер сағатына қанша кәмпит артық шығарады ?

 

5.Тік төртбұрыштың ұзындығы 16см, бұл оның енінен 4 есе артық . Тік төртбұрыштың ауданын есептеп шығар.           

Қабырғалары 4см 2мм және 3см 4мм тік төртбұрыштың периметрін тап.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бақылау жұмысы 4 сынып

1.Амалдарды орында

 

 

98/49*50-78=22

13*7-69+46=68

23*9-49+27+19*4-59=202

 

54/18*26-77=1

81/27*18+17=71

72/18*23-43+56/14+96=149

 

2.Салыстыр

 

 

4сағ 50мин<450 мин

203мин >2сағ 3мин

3 тәул 14сағ <314 сағ

4дм 47см=447см

3 . Теңдеуді шеш :

 

835470/х = 6   5859+х=10890

X =139245      x=5031

28024/x= 4     в+1257=3129

X= 7006        b= 1872

4  Есепті шығар :

 

 

 Екі жұмысшы 56 бөлшек дайындады. Оның біреуі 3 сағ , ал екіншісі 4 сағ жұмыс істеді. Егер олардың жұмыс өнімділіктері бірдей болатын болса, онда олардың әрқайсысы неше бөлшектен жасады ?

56/(3+4)=8

3*8=24

4*8=32

Бірінші конвейер 8 сағ 96000 кәмпит, екіншісі 80 000 кәмпит шығарды. Сағат сайын конвейерлердің кәмпит өнімдері бірдей мөлшерде шығарылады.Бірінші  конвейер сағатына қанша кәмпит артық шығарады ?

96000/8=12000 (1 конв)

80 000/8 =10 000(2 кон)

12000-10000= 2000

 

5.Тік төртбұрыштың ұзындығы 16см, бұл оның енінен 4 есе артық . Тік төртбұрыштың ауданын есептеп шығар.

а -16см        

в- ?4 есе артық  

16*4 64

(16+64)*2   160см

Қабырғалары 4см 2мм және 3см 4мм тік төртбұрыштың периметрін тап.

 

4см2мм+3см4мм*2  15см 2мм

 

 

 

 

 

Бақылау жұмысы 4 сынып

1.Амалдарды орында

 

 

98/49*50-78=

13*7-69+46=

23*9-49+27+19*4-59=

 

54/18*26-77=

81/27*18+17=

72/18*23-43+56/14+96=

 

2.Салыстыр

 

 

4сағ 50мин*450 мин

203мин *2сағ 3мин

3 тәул 14сағ *314 сағ

4дм 47см* 447см

3 . Теңдеуді шеш :

 

835470/х = 6   5859+х=10890

28024/x= 4   в+1257=3129

4  Есепті шығар :

 

 

Бақшадан 1 күнде 420кг , 2 күні 340кг қызанақ жинады. Жиналған қызынақтар әр жәшікке 20кг салынды . Барлығы неше жәшік қызанақ жиналды ?

 

 

Теміржол кассасында 8 вагонның  әрқайсында 36 билеттен сатылды. Сатылған билеттердің үштен бір бөлігі  балалар билеті екені белгілі болса ,онда кассада неше балалар билеті сатылған ?

 

5.Тік төртбұрыштың ұзындығы 16см, бұл оның енінен 4 есе артық . Тік төртбұрыштың ауданын есептеп шығар.           

Қабырғалары 4см 2мм және 3см 4мм тік төртбұрыштың периметрін тап.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бақылау жұмысы 4 сынып

1.Амалдарды орында

 

 

98/49*50-78=22

13*7-69+46=68

23*9-49+27+19*4-59=202

 

54/18*26-77=1

81/27*18+17=71

72/18*23-43+56/14+96=149

 

2.Салыстыр

 

 

4сағ 50мин<450 мин

203мин >2сағ 3мин

3 тәул 14сағ <314 сағ

4дм 47см=447см

3 . Теңдеуді шеш :

 

835470/х = 6   5859+х=10890

X =139245      x=5031

28024/x= 4     в+1257=3129

X= 7006        b= 1872

4  Есепті шығар :

 

 

Бақшадан 1 күнде 420кг , 2 күні 340кг қызанақ жинады. Жиналған қызынақтар әр жәшікке 20кг салынды . Барлығы неше жәшік қызанақ жиналды ?

 

420+2*340  1100

1100/20  52  жәшік

Теміржол кассасында 8 вагонның  әрқайсында 36 билеттен сатылды. Сатылған билеттердің үштен бір бөлігі  балалар билеті екені белгілі болса ,онда кассада неше балалар билеті сатылған ?

 

36*8 288

288/3 92 билет

 

5.Тік төртбұрыштың ұзындығы 16см, бұл оның енінен 4 есе артық . Тік төртбұрыштың ауданын есептеп шығар.

а -16см        

в- ?4 есе артық  

16*4 64

(16+64)*2   160см

Қабырғалары 4см 2мм және 3см 4мм тік төртбұрыштың периметрін тап.

 

4см2мм+3см4мм*2  15см 2мм

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Амалдарды орында

 

 

800/2+200=        

(3*5)+62=          

(57-57)*4=

56:8+9*9=

5*3+38

(71-71)*98=

(6*4)+47=

58-0*3=

16/2+4/2=

39+42:7-15=

 

2 кестені толтыр

 

 

Бағасы

Саны

Құны

7 теңге

5 дана

?

? теңге

6 дана

 24 теңге

Бағасы

Саны

Құны

6 теңге

7 дана

?

6 теңге

? дана

 36теңге

Өрнектің мәнін тап

(34дм2+56дм2):3=

(62 м2 - 53м2 ) ∙ 4=

 

4.Бақшаны суару үшін ағасы 12 шелек су ,ал қарындасы 2 есе аз су әкелді. Қарындасы мен ағасы неше литр су әкелді ?

Айнұр түске дейін 12кг , ал түстен кейін 8 кг тосап қайнатты . Ол барлық тосапты әр ыдысқа 2 кг –нан бөліп құйды . Оған неше ыдыс керек болды ?

 

Ұзындығы 4 cм, ені одан  2 есе артық тік төртбұрыштың периметрін тап  

 

Шаршының қабырғасы 6 см    ауданын тап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 пікірлер

Пікір қалдыру

Есім:*
E-Mail:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
Кодты еңгізіңіз: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив