Латын тілінен дифференциалды сынаққа арналған тесттер

Латын тілінен дифференциалды сынаққа арналған тесттер
Астана қаласының «Шипагер» медицина колледжі мекемесі

Латын тілінен дифференциалды сынаққа арналған тесттер.

Құрастырған оқытушылар: Адылканова Асель Мадениетовна
Абылкасымова Рысалды Абдиразаковна

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Мамандығы 0302000 «Медбикелік іс»
Біліктілігі 0302033 «Жалпы практикадағы медбике»

Сабақтың түрі: тестік бақылау жұмысы
Тобы: 2 м/с1
Курс I
Семестр III

АСТАНА 2016

Латын тілінен дифференциалды сынаққа арналған тесттер.

Тапсырма #1
Сұрақ:
Латынша зат есімдерде неше септік бар?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) 2
2) 3
3) 4
4) 5
5) 6

Тапсырма #2
Сұрақ:
-it жұрнағының мағынасы

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) ірің
2) ісік
3) қабыну
4) буын
5) дұрыс жауап жоқ

Тапсырма #3
Сұрақ:
Диграф th... деп окылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [тш]
2) [һ]
3) [тһ]
4) [т]
5) [тх]

Тапсырма #4
Сұрақ:
Егер Jj әріпі а дауыстылармен тіркесіп келсе, олардың қайсысы дұрыс оқу керек:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) ja - [йе]
2) ja - [ия]
3) ja - [ю]
4) ja - [ё]
5) ja - [я]

Тапсырма #5
Сұрақ:
Ablativus (Аbl.) - бұл

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) Көмектес септік
2) Aтay септік
3) Ілік септік
4) Табыс септік
5) Барыс септік

Тапсырма #6
Сұрақ:
Singularis - бұл

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) көпше түрі
2) септеу
3) жіктеу
4) қыскаша түрі

5) жекеше түрі

Тапсырма #7
Сұрақ:
Жүректің жиырылуы дегеніміз:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) chole
2) systole
3) diastole
4) diploe
5) raphe

Тапсырма #8
Сұрақ:
Жұмсақ дәрілерге жататындарды атаңыз?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) ерітінділер, микстуралар, тамшылар, тұнбалар, қайнатпалар
2) майлар, бұласырлар, балауыздар, қынап түйіршіктері
3) ұнтақтар, жиынтықтар, пилюлялар, таблеткалар, домалақтар
4) суспензиялар, эмульсиялар, сығындылар
5) барлығы дұрыс

Тапсырма #9
Сұрақ:
Dativus (Dat.) -cтың сұрағын ата?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) кіммен? немен?
2) кімді? нені?
3) кім? не?
4) кімнің? ненің?
5) кімге? неге?

Тапсырма #10
Сұрақ:
Химиялық элементтерді латынша аударыңыз: қорғасын

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) argentum
2) zincum
3) plumbum
4) hygrargyrum
5) oxygenium

Тапсырма #11
Сұрақ:
Латын тілінен peri- приставкасы қалай аударылады?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) ішінде
2) айналасы
3) бірге
4) аралық
5) сыртқы
Тапсырма #12
Сұрақ:
Латынша зат есімдерде неше тек бар?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) 2
2) 3
3) 4
4) 5
5) 6

Тапсырма #13
Сұрақ:
Кольпорафия

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) әлсіздік
2) жоғарғы жүйке
3) кесу, жару
4) қынап қабырғасының тігісі
5) жоғарғы қысым

Тапсырма #14
Сұрақ:
Азот қышқылдың латынша атауы:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) Acidum nitricum
2) Acidum nitrosum
3) Acidum salicylicum
4) Acidum aceticum
5) Acidum ascorbinicum

Тапсырма #15
Сұрақ:
Masculinum - бұл

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) жіктеу
2) орта тек
3) әйел тек
4) септеу
5) ер тек

Тапсырма #16
Сұрақ:
Жұтынудың бұзылуы:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) дисфагия
2) остеомаляция
3) аллергия
4) гемофилия
5) ретинопатия

Тапсырма #17
Сұрақ:
Араластыр май болсын тұжырымдамасын латыншаға аударыңыз?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) Misce, ut fiat unguentum
2) Misce, ut fiat globulus
3) Misce, ut fiat pulvis
4) Misce, ut fiat pasta
5) Misce, ut fiat suppositorium

Тапсырма #18
Сұрақ:
Зат есімдерінің -us жалғауы

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) маскулинум тегінін көрсеткіші
2) орта тектің көрсеткіштері
3) үшінші септеу
4) фемининум тегінің көрсеткіші
5) дұрыс жауап жоқ

Тапсырма #19
Сұрақ:
Рецепттің Inscriptio бөлімінде не көрсетіледі:
Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) науқастың аты-жөні, тегі және балалар немесе 60 жастан жоғары тұлғалар, жасы
2) дәрігердің аты-жөні, тегі
3) рецепт жазылған емдеу мекемесінің атауы, адресі және телефоны
4) рецепт берілген күні
5) дәрілік препаратты дайындайтын дәрілік заттардың латынша атаулары

Тапсырма #20
Сұрақ:
Зат есімнің жекеше түрдегі ілік септігінің IV-ші септеуінің жалғауы:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) -ае
2) -us
3) -is
4) -ei
5) -і

Тапсырма #21
Сұрақ:
Диграф рһ... деп окылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [п]
2) [ф]
3) [пх]
4) [пһ]
5) [пш]

Тапсырма #22
Сұрақ:
Ii - дауысты дыбыс қазақ тіліндегі … әріпі сияқты айтылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [ия]
2) [йот]
3) [и]
4) [ие]
5) [і]

Тапсырма #23
Сұрақ:
Аа - дауысты дыбыс қазак тіліндегі … әріпі сиякты айтылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [о]
2) [ае]
3) [э]
4) [ә]
5) [а]

Тапсырма #24
Сұрақ:
Accusativus (Асс.) - бұл

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) Aтay септік
2) Барыс септік
3) Табыс септік
4) Көмектес септік
5) Ілік септік

Тапсырма #25
Сұрақ:
Genetivus (Gen.) - бұл

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) Көмектес септік
2) Aтay септік
3) Табыс септік
4) Ілік септік
5) Барыс септік

Тапсырма #26
Сұрақ:
Ее - дауысты дыбыс қазақ, орыс тілдеріндегі … әріпі сияқты жуан
айтылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [э]
2) [и]
3) [й]
4) [е]
5) [ә]

Тапсырма #27
Сұрақ:
Dativus (Dat.) - бұл

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) Көмектес септік
2) Aтay септік
3) Табыс септік
4) Ілік септік
5) Барыс септік

Тапсырма #28
Сұрақ:
Genetivus (Gen.) -cтың сұрағын ата?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) кім? не?
2) кімді? нені?
3) кімнің? ненің?
4) кіммен? немен?
5) кімге? неге?

Тапсырма #29
Сұрақ:
Zz әрпі … деп айтылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [кз]
2) [цз]
3) [сз]
4) [с]
5) ұяң [з]

Тапсырма #30
Сұрақ:
Латын дифтонгы ае қазақ (орыс) тілінде қалай оқылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [ау]
2) [эу]
3) [ае]
4) [ө] немесе [э]
5) [э]
Тапсырма #31
Сұрақ:
Реттік сан есімді қазақшаға аударыңыз? он бірінші (11-ші)

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) undecim
2) sedecim
3) undecimus
4) vicesimus
5) tertius

Тапсырма #32
Сұрақ:
Accusativus (Асс.) - cтың сұрағын ата?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) кіммен? немен?
2) кім? не?
3) кімге? неге?
4) кімнің? ненің?
5) кімді? нені?

Тапсырма #33
Сұрақ:
Егер Jj әріпі u дауыстылармен тіркесіп келсе, олардың қайсысы дұрыс оқу керек:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) ju - [ю]
2) ju - [йе]
3) ju- [ия]
4) ju - [ё]
5) ju- [я]

Тапсырма #34
Сұрақ:
Glikaemia

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) тәтті
2) глюкоза
3) қанда қант болуы
4) ақ қан түйіршігі
5) қызыл қан түйіршігі

Тапсырма #35
Сұрақ:
Химиялық элементті латынша аударыңыз: күміс

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) hygrargyrum
2) oxygenium
3) zincum
4) plumbum
5) argentum

Тапсырма #36
Сұрақ:
Латынша Cс әрпі а, о, u дауысты дыбыстар, барлық дауыссыз дыбыстардың алдында және сөз аяғында ... деп оқылады

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) ұяң [з]
2) [с]
3) [кс]
4) [ц]
5) [к]

Тапсырма #37
Сұрақ:
Рецепттің Nomen medice бөлімінде не көрсетіледі:
Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) науқастың аты-жөні, тегі және балалар немесе 60 жастан жоғары тұлғалар, жасы
2) дәрігердің аты-жөні, тегі
3) рецепт берілген күні
4) дәрілік препаратты дайындайтын дәрілік заттардың латынша атаулары
5) рецепт жазылған емдеу мекемесінің атауы, адресі және телефоны

Тапсырма #38
Сұрақ:
Егер Jj әріпі е дауыстылармен тіркесіп келсе, олардың қайсысы дұрыс оқу керек:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) jе- [йе]
2) jе - [ю]
3) jе - [ия]
4) jе - [ё]
5) jе - [я]

Тапсырма #39
Сұрақ:
Грек тілінен hypo- приставкасы қалай аударылады?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) терең
2) беткей
3) асты
4) үсті
5) дұрыс жауап жоқ

Тапсырма #40
Сұрақ:
Рецепттің Datum бөлімінде не көрсетіледі:
Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) рецепт жазылған емдеу мекемесінің атауы, адресі және телефоны
2) науқастың аты-жөні, тегі және балалар немесе 60 жастан жоғары тұлғалар, жасы
3) дәрігердің аты-жөні, тегі
4) рецепт берілген күні
5) дәрілік препаратты дайындайтын дәрілік заттардың латынша атаулары

Тапсырма #41
Сұрақ:
Латын дифтонгы ое қазақ (орыс) тілінде қалай оқылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [э]
2) [эу]
3) [ае]
4) [ау]
5) [ө] немесе [э]

Тапсырма #42
Сұрақ:
Латын тілінде неше диграф бар?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) 4
2) 5
3) 6
4) 7
5) 8

Тапсырма #43
Сұрақ:
ti әріптері s, х әріптерден кейін тұрса …деп окылады

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [т]
2) [си]
3) [ц]
4) [ци]
5) [ти]

Тапсырма #44
Сұрақ:
Зат есімнің жекеше түрдегі ілік септігінің I-ші септеуінің жалғауы:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) -us
2) -ei
3) -ае
4) -і
5) -is

Тапсырма #45
Сұрақ:
Афоризмді латынша қалай аударылады: Үйрету аркылы біз үйренеміз де

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) Disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto
2) Ubi pus, ibi evacua
3) Scientia potentia est
4) Docendo discimus
5) Libri amici, libri magistri

Тапсырма #46
Сұрақ:
Зат есімдерінің -um немесе -еn жалғауы

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) орта тектің көрсеткіштері
2) маскулинум тегінін көрсеткіші
3) төртінші септеу
4) фемининум тегінің көрсеткіші
5) дұрыс жауап жоқ

Тапсырма #47
Сұрақ:
Рецепт үшін қай тұлға заңды түрде жауапты:
Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) рецепт жазушы
2) рецепт жазушы және сол бойынша дәрілік препаратты дайындаушы
3) рецепт қабылдаушы
4) рецепт бойынша дәрілік препаратты алушы
5) рецептті беруші

Тапсырма #48
Сұрақ:
Dativus (Dat.) - бұл

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) Барыс септік
2) Aтay септік
3) Көмектес септік
4) Табыс септік
5) Ілік септік

Тапсырма #49
Сұрақ:
Ablativus (Аbl.) - cтың сұрағын ата?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) кіммен? немен?
2) кімге? неге?
3) кім? не?
4) кімнің? ненің?
5) кімді? нені?

Тапсырма #50
Сұрақ:
Латынша Ss әрпі көбінесе ... оқылады

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [с]
2) [ц]
3) [к]
4) ұяң [з]
5) [кс]

Тапсырма #51
Сұрақ:
Латын афоризмін қазақша қалай аударылады: Ubi atimulus, ibi affluxus

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) Медицинадағы ең жоғарғы максат - денсаулық
2) Қай жер тітіркенсе, сол жерге қан келеді
3) Қиындыққа шыдамды бол, істі ақылмен атқара біл
4) Ел игілігі - ең жоғарғы заң
5) Кім дұрыс диагноз қойса, сол жақсы емдейді

Тапсырма #52
Сұрақ:
Femininum - бұл

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) септеу
2) әйел тек
3) жіктеу
4) орта тек
5) ер тек

Тапсырма #53
Сұрақ:
Дифтонг дегеніміз:
Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) бір дыбыс болып айтылатын қос дауыссыз дыбыстар
2) латын тілінде грек тілінен енген кірме сөздер
3) бір дыбыс немесе бір буын болып айтылатын қос дауысты дыбыстар
4) сөз жасайтын элементтер
5) Дұрыс жауап жоқ

Тапсырма #54
Сұрақ:
Ерітіндінің латынша аудармасы:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) solutiones
2) gutta
3) tincturae
4) micilagines
5) unguenta

Тапсырма #55
Сұрақ:
«Белгіле» сөзінің аудармасы:
Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) misce
2) signa
3) adde
4) recipe
5) sterilisetur

Тапсырма #56
Сұрақ:
Nominativus (Nom.) - бұл

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) Барыс септік
2) Көмектес септік
3) Aтay септік
4) Ілік септік
5) Табыс септік

Тапсырма #57
Сұрақ:
Латын әліппесінде неше әріп дауысты дыбыстан тұрады?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) 6
2) 8
3) 7
4) 5
5) 4

Тапсырма #58
Сұрақ:
ti дауысты дыбыстардың алдында тұрса ... деп оқылады

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [т]
2) [ц]
3) [си]
4) [ци]
5) [ти]

Тапсырма #59
Сұрақ:
Терминологияда және рецептурада ең өзекті, ең маңызды септіктерді ата?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) Accusativus пен Ablativus
2) Nominativus пен Genetivus
3) Genetivus пен Dativus
4) Nominativus пен Ablativus
5) дұрыс жауап жоқ

Тапсырма #60
Сұрақ:
Қатты дәрілерге жататындарды атаңыз?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) ұнтақтар, жиынтықтар, пилюлялар, таблеткалар, домалақтар
2) майлар, бұласырлар, балауыздар, қынап түйіршіктері
3) ерітінділер, микстуралар, тамшылар, тұнбалар, қайнатпалар
4) суспензиялар, эмульсиялар, сығындылар
5) барлығы дұрыс

Тапсырма #61
Сұрақ:
Brachydactylia

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) қалыптан тыс үлкен
2) зәр шығару көптігі
3) қол саусақтарының қысқалығы
4) терінің қатаюы
5) еріннің үлкеюі

Тапсырма #62
Сұрақ:
Латын тілінен шықпаған кейбір сөздерде sch және sh әріптер тіркестері ... деп оқылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [скһ]
2) [шһ]
3) [схш]
4) [ш]
5) [сш]

Тапсырма #63
Сұрақ:
Латын афоризмін қазақша қалай аударылады: Disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) Кім дұрыс диагноз қойса, сол жақсы емдейді
2) Өзіңді өзің тани біл
3) Өзің білгеннен үйрен, білмегенді үйрет
4) Іріңдеген жерді тазарту керек
5) Талғам туралы дауласпайды

Тапсырма #64
Сұрақ:
Латын тілінде неше дифтонг бар?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) 7
2) 4
3) 5
4) 8
5) 6

Тапсырма #65
Сұрақ:
«Араластыр» аудармасының мағынасын анықтаңыз:
Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) sterilisare
2) recipe
3) signare
4) miscere
5) addere

Тапсырма #66
Сұрақ:
Макрохейлия

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) қалыптан тыс үлкен
2) қол саусақтарының қысқалығы
3) еріннің үлкеюі
4) зәр шығару көптігі
5) терінің қатаюы

Тапсырма #67
Сұрақ:
-oma жұрнағының мағынасы

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) ірің
2) ісік
3) қабыну
4) буын
5) дұрыс жауап жоқ

Тапсырма #68
Сұрақ:
Рецепттің Nomen aegroti бөлімінде не көрсетіледі:
Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) рецепт жазылған емдеу мекемесінің атауы, адресі және телефоны
2) науқастың аты-жөні, тегі және балалар немесе 60 жастан жоғары тұлғалар, жасы
3) дәрігердің аты-жөні, тегі
4) рецепт берілген күні
5) дәрілік препаратты дайындайтын дәрілік заттардың латынша атаулары

Тапсырма #69
Сұрақ:
Латын дифтонгы еu қазақ (орыс) тілінде қалай оқылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [ө] немесе [э]
2) [ey]
3) [эу]
4) [ау]
5) [э]

Тапсырма #70
Сұрақ:
diastole

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) жүректің жиырылуы дегеніміз
2) бас сүйек кемігі
3) жүректің жиырылуынан босаған сәті
4) төменгі жақтың денесі
5) жауырынның сынуы

Тапсырма #71
Сұрақ:
Латын әліппесінде неше әріп бар?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) 24
2) 25
3) 30
4) 28
5) 26

Тапсырма #72
Сұрақ:
Зат есімнің жекеше түрдегі ілік септігінің III-ші септеуінің жалғауы:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) -is
2) -us
3) -ei
4) -ае
5) -і

Тапсырма #73
Сұрақ:
Оо - дауысты дыбыс қазақ тіліндегі … әріпі сияқты анық айтылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [өу]
2) [а]
3) [оу]
4) [ө]
5) [о]

Тапсырма #74
Сұрақ:
Nominativus (Nom.) -cтың сұрағын ата?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) кім? не?
2) кімді? нені?
3) кімнің? ненің?
4) кімге? неге?
5) кіммен? немен?

Тапсырма #75
Сұрақ:
Retinopathia

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) дене қызуының көтерілуі
2) ісікті зерттейтін ғылым
3) көздің тор қабаты
4) жарықтан қорқу
5) жасушалардың өсіп-өнуінің азаюы

Тапсырма #76
Сұрақ:
Рецепттің Designatio materiarum немесе Ordinatio бөлімінде не көрсетіледі:
Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) дәрігердің аты-жөні, тегі
2) рецепт жазылған емдеу мекемесінің атауы, адресі және телефоны
3) науқастың аты-жөні, тегі және балалар немесе 60 жастан жоғары тұлғалар, жасы
4) дәрілік препаратты дайындайтын дәрілік заттардың латынша атаулары
5) рецепт берілген күні

Тапсырма #77
Сұрақ:
Латын тілінен -ectomia приставкасы қалай аударылады?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) зерттеу
2) cылып тастау
3) ілім
4) созылған
5) жұмсақ

Тапсырма #78
Сұрақ:
Uu - дауысты дыбыс қазақ тіліндегі әріпі сиякты айтылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [у]
2) [в]
3) [уи]
4) [ю]
5) [и]

Тапсырма #79
Сұрақ:
Зат есімнің негізі дегеніміз:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) зат есімнің негізін табу
2) жекеше түрдегі ілік септігінің жалғауын алып тастау аркылы табу
3) қиысатын анықтауыш
4) қиыспайтын анықтауыш
5) зат есімдердің септеу түрлерін анықтау

Тапсырма #80
Сұрақ:
Латын тілінен sub- приставкасы қалай аударылады?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) асты
2) үсті
3) беткей
4) терең
5) дұрыс жауап жоқ

Тапсырма #81
Сұрақ:
Есептік сан есімді қазақшаға аударыңыз? отыз (30)

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) tricesimus
2) viginti
3) detriginta
4) quartus
5) decem

Тапсырма #82
Сұрақ:
Егер Jj әріпі о дауыстылармен тіркесіп келсе, олардың қайсысы дұрыс оқу керек:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) jо - [ё]
2) jо- [ю]
3) jо- [ия]
4) jо- [я]
5) jо- [йе]

Тапсырма #83
Сұрақ:
ngu дауысты дыбыстардың алдында тұрса ... деп оқылады

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [нги]
2) [нджу]
3) [нджи]
4) [нгу]
5) [нгв]

Тапсырма #84
Сұрақ:
Qq тек u әріпімен тіркесіп келеді (qu), дауысты дыбыстардың алдында тұрса ... деп оқылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [кн]
2) [кнв]
3) [гв]
4) [кв]
5) [ку]

Тапсырма #85
Сұрақ:
Рецепт дегеніміз не:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) дәрігердің фармацевтке дәрілік препаратты дайындау немесе дайын дәрілік препаратты босату нұсқамасы
2) дәрілік препарат атауы
3) мемлекеттік қаулы
4) кодекс
5) аталғандардың барлығы

Тапсырма #86
Сұрақ:
Fossa poplitea дегеніміз:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) бадамша без
2) тізе асты шұңқыры
3) жатыр түтігі
4) омыртқа жотасы
5) иық буыны

Тапсырма #87
Сұрақ:
Латынша Cс әрпі е, і, у дауысты дыбыстар және ае, ое дифтонгтар алдында ... деп окылады

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [с]
2) ұяң [з]
3) [кс]
4) [к]
5) [ц]

Тапсырма #88
Сұрақ:
Pluralis - бұл

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) септеу
2) жіктеу
3) көпше түрі
4) жекеше түрі
5) қыскаша түрі

Тапсырма #89
Сұрақ:
Зат есімнің жекеше түрдегі ілік септігінің V-ші септеуінің жалғауы:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) -ае
2) -us
3) -і
4) -is
5) -ei

Тапсырма #90
Сұрақ:
Афоризмді латынша қалай аударылады: Ісік, қызару, ыстық, шаншу және кызметінің бүлінуі

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) Auscultare disce, sinescis loqui
2) Tumor, rubor, color, dolor et functio laesa
3) Ad corgitandum etagendum homo natus est
4) Edimus, ut vivamus, non vivamus, ut edamus
5) Gui bene dignoscit, bene curat

Тапсырма #91
Сұрақ:
Диграф сһ ... деп оқылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [сх]
2) [ш]
3) [сһ]
4) [х]
5) [Һ]

Тапсырма #92
Сұрақ:
Латынша Ss әрпі екі дауыстылардың арасында немесе дауысты және дауыссыз m,n арасында ... окылады

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [с]
2) [кс]
3) ұяң [з]
4) [к]
5) [ц]

Тапсырма #93
Сұрақ:
Зат есімнің жекеше түрдегі ілік септігінің II-ші септеуінің жалғауы:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) -ае
2) -is
3) -ei
4) -і
5) -us

Тапсырма #94
Сұрақ:
Neutrum - бұл

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) септеу
2) орта тек
3) жіктеу
4) ер тек
5) әйел тек

Тапсырма #95
Сұрақ:
«Recipe» сөзінің аудармасы:
Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) бер
2) белгіле
3) қос
4) араластыр
5) ал

Тапсырма #96
Сұрақ:
Диграф гһ ...деп оқылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [рһ]
2) [х]
3) [рш]
4) [рх]
5) [р]

Тапсырма #97
Сұрақ:
Диграф дегеніміз

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) сөз жасайтын элементтер
2) бір дыбыс немесе бір буын болып айтылатын қос дауысты дыбыстар
3) латын тілінде грек тілінен енген кірме сөздер
4) бір дыбыс болып айтылатын қос дауыссыз дыбыстар
5) Дұрыс жауап жоқ

Тапсырма #98
Сұрақ:
Yy - грек сөздерінде кездеседі, қазақ тіліндегі әріпі сияқты болып
айтылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [и]
2) [і]
3) [ү]
4) [у]
5) [й]

Тапсырма #99
Сұрақ:
Латын дифтонғы аu қазақ (орыс) тілінде қалай оқылады:

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) [эу]
2) [ө] немесе [э]
3) [ае]
4) [э]
5) [ау]

Тапсырма #100
Сұрақ:
Араластыр түйіршік болсын тұжырымдамасын латыншаға аударыңыз?

Жауаптың біреуін таңдаңыз:
1) Misce, ut fiat unguentum
2) Misce, ut fiat pasta
3) Misce, ut fiat suppositorium
4) Misce, ut fiat globulus
5) Misce, ut fiat pulvis

0 пікірлер

Пікір қалдыру

Есім:*
E-Mail:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
Кодты еңгізіңіз: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив