Тест тапсырмалары

Тест тапсырмалары
10-сыныпқа 1-тоқсандық тест тапсырмалары
І - нұсқа
1.Келесі әрекеттерден кейін К айнымалысының мәнін анықта: S:=5;K:=S+10; K:=S+K;S:=2*K;
А) 0
В)20
С)5
Д)15
Е)40

2. S:=A; A:=B; B:=S; бағдарлама фрагменті келесіні орындайды
А)берілген фрагментте ешқандай әрекет орындалмайды
В)А,В айнымалыларына S мәнін беру
С)А айнымалысының мәнін В айнымалысының мәнімен алмастыру
Д)А және В мәндерін S айнымалысына беру
Е)А,В айнымалыларының мәндерін алмастыру

3.Меншіктеу операторы
А)оператордың сол жағында көрсетілген шама мәнін өлшемін есептейді
В)бағдарламада жоғарыда көрсетілген кез - келген әрекетті болдыртпайды
С)А(:=) деп белгіленеді және оң жағында көрсетілген өрнекті орындап, сол жағында орналасқан идентификаторға айнымалының нәтижесін беру ұсынылады
Д)бірнеше айнымалының мәндерін оператордың оң жағында көрсетілген мәнмен теңестіреді
Е)жадыға енгізіпб кез келген шаманың мәнін еске сақтайды

4.VAR бөлімінің қызметі:
A)қолданылатын айнымалыларды сипаттау үшін
В)өрнекті сипаттау үшін
С)типтерді сипаттау үшін
Д)дұрыс жауабы жоқ
Е)өлшемдері сипаттау үшін арнайы бағдарлама

5. SQRT(ABS(-49)) мәнін анықта
А)-7
В)-49
С)7
Д)2401
Е)шешімі жоқ

6.Берілгендерді енгізуді қамтамасыз ететін процедураны атаңыз
A)read немесе readln
B)begin
C)input
D)print
E)random

7.Виртуалды бағдарламалаудың объектіге бағытталған жүйлерге келесілер жатады
А)Visual Basic, Delphi, C++Builder, Visual C++
В)Pascal, QBasic
С)дұрыс жауабы жоқ
Д)машиналық тіл және ассемблер тілі
Е)PHP, HTML

8.Нақты сандар келесі берілгендердің типіне ие
A)real
B)string
C)char
D)integer
E)boolean

9.Модульдік бағдарламалау
А)үш құрылымға рұқсат беретін бағдарламаларды әзірлеу әдісі: орындаудың реттілігі, тармақталу, қайталау
В)бағдарлама тәуелсіз модульдерге бөлінуі көзделетін бағдарламаны әзірлеу әдісі
С)қолдану барысында бағдарламаның негізгі элементтері объектілер болып табылатын бағдарламалау әдісі
Д)дұрыс жауабы жоқ
Е)модульдерді бағдарламалау

10.Бұлттық технологиялардың артықшылығы:
А)интернет желісінде трафикті үнемдеу
В)виртуалды кеңістікте веб - парақтарды орналастыру, ресурстарға қолжетімділікті шектеу
С)интернет желісіне қосылу мүмкіндігі болмағанда ресурстарға қосылу мүмкіндігіні болмауы
Д)компьютерлердің көп санын жергілікті желімен қамту
Е) виртуалдық кеңістікте ресурстарды орналастыру және қолдану, бірнеше компьютерден ресурстарға қолжетімділік, әрбір ДК-де кеңістікті үнемдеу

11.Көрсетілген тізімінен төменгі деңгейлі тілдерді таңдаңыз
А)Машина тілі және ассемблер тілі
В)Pascal
С)FORTRAN
Д)Дұрыс жауабы жоқ
Е)LISP

12.Алгоритм тармақталған деп аталады, егер
А)оны орындау барысы қандай да бір шарттардың ақиқаттығына тәуелді
В)оның командалары қандай да бір шартқа тәуелсіз бірінен соң бірі орналасқан тізбек реті бойынша орындалады
С)оны құрастырғанда әрекетті бірнеше рет қайталап орындау көзделсе
Д)кез келген әрекеттің реті орындалады
Е)оның командалары қандай да бір шартқа тәуелсіз шексіз ұзақ уақыт бойы орындалады

13.Алгоритм сызықты деп аталады, егер
А)оны құрастырғанда әрекетті бәрнеше рет қайталап орындау көзделсе
В)оның командалары қандай да бір шартқа тәуелсіз бірінен соң бірі орналасқан тізбек реті бойынша орындалады
С)оны орындау барысы қандай да бір шарттардың ақиқаттығына тәуелді
Д)кез келген әрекетің реті орындалады
Е)оның командалары қандай да бір шартқа тәуелсіз шексіз ұзақ уақыт бойы орындалады

14.Алгоритм циклдік деп аталады, егер
А)кез келген әрекеттің реті орындалады
В)оның командалары қандай да бір шартқа тәуелсіз бірінен соң бірі орналасқан тізбек реті бойынша орындалады
С)оның командалары қандай да бір шартқа тәуелсіз шексіз ұзақ уақыт бойы орындалады
Д)оны құрастырғанда әрекетті бірнеше рет қайталап орындау көзделсе
Е)оны орындау барысы қандай да бір шарттардың ақиқаттығына тәуелді

15.Ақпараттық қауіпсіздіктің мақсаты
А)егер ақпарат бұзылса немесе өзгертілсе бұзылуды ықшамдау
В)көрсетілгеннің барлығы
С)жүйенің құндылығын қауіпсіздендіру
Д)жүйенің нақтылығы мен толықтығына кепілдік беру мен қорғау
Е)дұрыс жауабы жоқ

16.Ақпараттық іздеу жүйесі - бұл
А)интернет желісінде ақпаратты іздеу мүмкіндігін беретін, веб интерфейсі бар бағдарламалық кешен
В)интернет желісінде ақпаратты іздеу мүмкіндігін беретін, веб интерфейсі жоқ бағдарламалық - аппараттық кешен
С) интернет желісінде ақпаратты іздеу мүмкіндігін беретін, веб интерфейсі бар аппараттық кешен
Д)жоғары біліктілігі бар соңғы қолданушыға бағытталған жүйе
Е)интернет желісінде ақпаратты іздеу мүмкіндігін беретін, веб интерфейсі бар бағдарламалық - аппараттық кешен

17.Ақпараттық жүйе -
А)жоғары біліктілігі бар соңғы қолданушыға бағытталған жүйе
В)ақпаратты жинақтау мен өңдеуді автоматтандыруға арналған бағдарламалық құралдардың жиынтығы
С)ақпаратты жіберу мен өңдеуге арналған техникалық құралдардың жиынтығы
Д)ақпаратты жинақтау мен өңдеуді автоматтандыруға арналған өзара байланысқан аппараттық бағдарламалық құралдардың жиынтығы
Е) ақпаратты жинақтау мен өңдеуді автоматтандыруға арналған аппараттық құралдардың жиынтығы

18.Алфавит бұл -
А)ақпаратты әріптік түрде ұсынуда қолданылатын цифрлардың шекті саны
В)ақпаратты әріптік түрде ұсынуда қолданылатын цифрлардың шексіз саны
С)компьютердің бағдарламалық жабдығы
Д)ақпаратты ұсынуда қолданылатын символдардың шексіз саны
Е)ақпаратты ұсынуда қолданылатын символдардың шекті саны

19.Ақпарат – бұл
А)білімдегі анықталмағандықтар
В)сақтау, түрлендіру, жөнелту және пайдалану нысаны болып табылатын қоршаған әлем туралы мәліметтер
С)ақпараттық өңдеу мен жинақтауды автоматтандыруға арналған өзара байланысқан аппараттық бағдарламалық құралдардың жиынтығы
Д)компьютердің бағдарламалық қамтамасыз етуі
Е)алу, түрлендіру, жинау және жіберу үрдістермен байланысты адамның қызметі символдар

20.Алфавиттің қуаттылығы - бұл
А)алфавиттің барлық символдары
В)ақпаратты өлшеу әдісі
С)алфавиттегі символдар саны
Д)алфавиттегі символдар санына кері сан
Алфавит символдарының сомасы

21.Компьютерге кітаптарды, дәптерлерді және басқа да заттарды қоюға болмайтындықтың себебі
А)Көрікті емес
В)Артық салмақ
С)Вентиляция бұзылады
Д)Жану пайда болу мүмкін
Е)Экран жабылып қалады

22.Мұғалімнің рұқсатынсыз компьютерге флеш - жинақтауышты немесе дискті неге салуға болмайтынын көрсетіңіз
А)компьютерге вирус кіру қаупі бар
В)компьютерге флеш - жинақтауыштардың көп санын қосуға болмайды
С)ол ұзақ тұйықталуды тудыру мүмкін
Д)мектеп компьютерінен өзіңіздің дискіңізге қажет емес ақпаратты көшіріп ала саласыз
Е)компьютердің диск жетегі мен usb-портын жиі қолданғандықтан олар бұзылуы мүмкін

23.Аппаратура өртенгенде қолдануға ұсынылатын өрт түрі
А)Көбікті өрт сөндіргіш
В)Көмірқышқылды өрт сөндіргіш
С)Ұнтақты өрт сөндіргіш
Д)Су негізіндегі өрт сөндіргіш
Е)Ауа көбікті өрт сөндіргіш

24.Информатика кабинетіндегі адамға қауіп төндіретін
А)электрқұрылғылар
В)монитор
С)пернетақта
Д)тышқан тетігі
Е)толық компьютер

25.Компьютер жұмыс істегенде монитормен көздің ара қашықтығы
А)50см
В)35см
С)25см
Д)60см
Е)маңызды емес

10-сынып (тест тапсырмалары)
ІІ - нұсқа

1. Бағдарламаны келесі фрагментін орындағанда кейін n айнымалысының мәнін анықтаңыз k:=0; n:=2; For i:=1 to 4 do begin k:=k+1; n:=n*k End;
А)2
В)4
С)48
Д)0
Е)12

2.Бағдарлама жұмысының нәтижесін анықтаңыз: Writeln(‘5+5=’,5+5);
А)5+5=5+5
В)5+5=10
С)10=10
Д)20
Е)0

3.Бүтін сандардың берілгендер типі
A) char
B) real
C) string
D) boolean
E) integer

4.Құрылымдық бағдарламалау келесі оператордың қолданылуын қабылдамайды
А)меншіктеу
В)қайталану
С)тізбетелген орындау
Д)шартсыз көшу
Е)тармақталу

5.Объектіге бағытталған бағдарламалау қағидаларының дұрыс тізімін көрсетіңіз
А)мұрагерлік, функцияларды орындау, полиморфизм
В)инкапсуляция, мурагерлік, полиморфизм, модульдік
С)инкапсуляция, мурагерлік, полиморфизм
Д)инкапсуляция, мурагерлік, полиморфизм, құрылымдылық
Е)полиморфизм, құрылымдылық

7.Объектіге бағытталған бағдарламалау
А) бағдарлама тәуелсіз модульдерге бөлінуі көзделетін бағдарламаны әзірлеу әдісі
В) қолдану барысында бағдарламаның негізгі элементтері объектілер болып табылатын бағдарламалау әдісі
С) құрылымдар мен объектілерді бағдарламалау
Д)дұрыс жауабы жоқ
Е) үш құрылымға рұқсат беретін бағдарламаларды әзірлеу әдісі: орындаудың реттілігі, тармақталу, қайталау

11.Транслятор –
А)айнымалыларды сипаттау бөлімі
В)жоғары деңгейлі бағдарламалау тілінен машиналық кодқа бағдарламаны аударуға арналған арнайы бағдарлама
С)қашықтықта берілгендерді жіберуге арналған арнайы бағдарлама
Д)бағдарламаларды әзірлеу әдісі
Е)типтерді сипаттау бөлімі

13.Блок-схема – алгоритмді жазу нысаны. Алгоритмнің қандай да бір қадамдардың белгілеу үшін_________қолданылады
А)кестелер
В)геометриялық фигуралар
С)суреттер
Д)тізімдер
Е)формулалар

14.Сигнал аналогтік (үздіксіз) деп аталады, егер:
А)дұрыс жауабы жоқ
В)уақыт интервалының шегінде оның параметрі шекті мәнді қабылдаса
С)оның параметрі уақыт интервалының шегінде кез келген мәнді қабылдаса
Д)оның параметрі кез келген мәнді қабылдаса
Е)оның параметрі шекті мәнді қабылдаса

18.Сигнал дискретті деп аталады, егер
А)оның параметрі шекті мәнді қабылдаса
В)оның параметрі кез келген мәнді қабылдаса
С)оның параметрі уақыт интервалының шегінде кез келген мәнді қабылдаса
Д)уақыт интервалының шегінде оның параметрі шекті мәнді қабылдаса
Е)дұрыс жауабы жоқ

19.Драйвер – бұл
А)вирустардың компьютерле бар болуын тексеретін бағдарлама
В)басқа бағдарламалар (операциялық жүйе) кейбір құрылғының аппаратық қамтамасыз етілуіне рұқсат алуға көмектесетін бағдарлама
С)утилиттер
Д)деректер қорының құрамдас компоненті
Е)файлдарды мұрағаттауға көмектесетін операциялық жүйенің кіріктірме бағдарламасы

20.Сол қолмен жұмыс істейтін адамдарға арналған тышқан тетігі батырмаларының конфигурациясын келесі командамен орындауға болады
А)құрылғылар мен принтерлер терезесіндегі «тышқан тетігі» құрылғысында шақырылған контекстті мәзірдегі конфигурация
В)менің құжаттарым терезесіндегі «тышқан тетігі» құрылғысында шақырылған контекстті мәзірдегі конфигурация
С)компьютер терезесіндегі «тышқан тетігі» құрылғысында шақырылған контекстті мәзірдегі қасиеттер (свойства)
Д)құрылғылар терезесінің мәзіріндегі батырмалар
Е)құрылғылар мен принтерлер терезесіндегі «тышқан тетігі» құрылғысында шақырылған контекстті мәзірдегі тышқан тетігінің параметрлері

21.Принтерге жіберілген басылым кезегін қарау жүзеге асырылады
А)Шолушы(Обозреватель) >> Интернет >> Драйверлер >> Принтерлер
В)Бақару панелі >> Драйверлер >> Құралдар мен принтерлер
С)Менің компьютерім >> Драйверлер >> Принтер атындағы контексттік мәзір
Д)Басқару панелі > >Құралдар мен принтерллер>>Принтер атындағы контексттік мәзір
Е)Іске қосу>>Драйверлер>>Принтер атындағы контексттік мәзір

22.Мәтін танылғаннан кейін (после распознования)
А)Бірден мәтіндік редакторда ашуға болады
В)Блокнотта ашуға болады
С)Графикалық редакторда ашуға болады
Д)Бірінші кезекте Блокнотта ашып, мәтіндік форматқа қайта сақтап, одан кейін кез келген мәтіндік редакторда ашуға болады
Е)Тағайындалуына тәуелсіз кез келген бағдарлама арқылы ашуға болады

23.Электр тоғымен зақымдану жағдайында дұрыс емес әрекетті таңдаңыз
А)құрылғыларды шұғыл сөндіру арқылы тоқ әрекетін тоқтату
В)алғашқы медициналық көмек көрсету
С)оқшаулағыш материалдардан жасалған затпен тоқ әрекетін тоқтату
Д)болған жайт туралы мұғалімге хабарлау
Е)зардап шеккен адамды электрқұрылғыдан алыс жерге алып кету

24.Құжат орналасқан терезені екіге бөлу үшін қолданылатын команда
А)Бас мәзір >> Терезе >> Бөлгіш
В)Түр >> Масштаб >> Терезе >> Бөлгіш
С)Қарау режимдері >> Терезе >> Бөлгіш
Д)Түр >> Көрсету немесе жасыру >> Терезе
Е)Түр >> Терезе >> Бөлгіш

25.Принтерді орнатып, баптауға арналған командалар
А)Іске қосу >> Орындау
В) Іске қосу >> Менің құжаттарым
С)Басқару панелі >> Драйверлар >> Құралдар мен принтерлер
Д)Шолушы(Обозреватель) >> Интернет >> Драйверлер
Е)Басқару панелі >> Құрылғылар мен принтерлер

0 пікірлер

Пікір қалдыру

Есім:*
E-Mail:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
Кодты еңгізіңіз: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив