Логарифм есептері

Логарифм есептері

Сабақтың тақырыбы: Логарифм есептері

Тапсырманы орындамас бұрын, есептердің шығарылуын қарап шық

 1. 4 негізі бойынша 64 санының логарифмін тап.
  Шешуі: log464=3, өйткені 43=64
  Жауабы: 3
 2. х санын тап, егер log5x=2
  Шешуі: log5x=2
  x=52 (логарифм анықтамасы бойынша)
  x=25
  Жауабы: 25
 3. Есепте: log31/81=x
  Шешуі: log31/81=x
  3x=1/81
  x=-4
  Жауабы: -4
 4. Есепте: 5log54
  Шешуі: 5log54=4 (alogab=b теңдігі бойынша)
  Жауабы: 4
 5. Есепте: log612 + log63
  Шешуі: log612 + log63=log6(12∙3)=log636=log662=2log66=2, (log66=1)
  Жауабы: 2
 6. Есепте: log5175-log57
  Шешуі: log5175-log57=log5175/7 =log525=2
  Жауабы: 3
 7. Есепте: 16log43
  Шешуі: 16log43=42log43=4log49=9
  Жауабы: 9
 8. 2 негізі бойынша логарифмде
 9. х-ті тап: log2x=2log25-1/3log28+log20,2
  Шешуі: log2x=2log25-1/3log28+log20,2
  log2x=log252-log281/3+log20,2
  log2x=log2 (25∙0,2)/2 =log22,5
  x=2,5
  Жауабы: 2,5
 10. Есепте: 41,5-log1625
  Шешуі: 41,5-log1625=41,5 : 4log1625=23 : √25=8:5=1,6
  Жауабы: 1,6

Логарифм есептері

А деңгейі

Әр дұрыс жауап 1 ұпаймен бағаланады.
Келесі тапсырмаларды орында:

 1. 2 негізі бойынша 8-дің логарифмін тап.
  А) 4; Ә) 3; Б) 6; В) 2; Д) 1.
 2. 3 негізі бойынша 1/(27) санының логарифмін тап.
  А) -3; Ә) 3; Б) 9; В) 5; Д) 6.
 3. Есепте: log381
  А) 5; Ә) 4; Б) 8; В) 27; Д) 1.
 4. х-ті тап: log3х= -1
  А) 4; Ә) -3; Б) 1/3; В) 3; Д) 1.
 5. х-ті тап: log 5х=0
  А) 5; Ә) 1; Б) 25; В) 2; Д) 1/5.
 6. х-ті тап: log х27= 3
  А) 3; Ә) 9; Б) 81; В) 1/3; Д) -3.
 7. Есепте: log416
  А) 4; Ә) 12; Б) 5; В) 8; Д) 1.
 8. Есепте: log51/25
  А) 5; Ә) -5; Б) -2; В) 1; Д) 0.
 9. Есепте: log1/749
  А) -2; Ә) 2; Б) -7; В) 7; Д) 1/7.
 10. Есепте: lognN
  А) 0; Ә) 1; Б) -1; В) 3; Д) -2.
 11. Есепте: log61
  А) 0; Ә) 1; Б) -2; В) 6; Д) -1.
 12. Есепте: log3√3
  А) 2; Ә) 1/2; Б) -2; В) 0; Д) 1.
 13. Есепте: 2log24
  А) 2; Ә) 4; Б) 8; В) 6; Д) 16.
 14. Есепте: 10lg100
  А) 100; Ә) 10; Б) 1/10; В) 1; Д) 0.
 15. Есепте: (1/2)log1|21
  А) 0; Ә) 2; Б) 1; В) 4; Д) 1/2.
 16. Есепте: 0,3log0.32 -5
  А) -4,91; Ә) -4,7; Б) -3; В) 2; Д) 0,3.

Ескерту! Егер сен А деңгейінен 12 ұпай жинасаң, келесі бөлімге өтуіңе болады.

В деңгейі

Әр дұрыс жауап 1 ұпаймен бағаланады.

 1. Өрнектің мәнін тап: log216+log22
  А) 4; Ә) 5; Б) 6; В) 4,5; Д) 18.
 2. Өрнектің мәнін тап: log1236+log124
  А) 2; Ә) 12; Б) 6; В) 0; Д) 40.
 3. Өрнектің мәнін тап: log27-log27/16
  А) 3; Ә) 44; Б) 1; В) 16; Д) 1/16.
 4. Егер log3a=0,5 болса, онда log 327/а^2 өрнегінің мәнін тап.
  А) 2,75; Ә) 2; Б) 3; В) 5; Д) 27.
 5. Өрнектің мәнін тап: 42log43
  А) 9; Ә) 1; Б) 6; В) 8; Д) 4.
 6. Өрнектің мәнін тап: log0,39-2log0,310
  А) 2; Ә) 0,1; Б) 0,9; В) 0,09; Д) 90.
 7. х-ті тап: lgx= lg25-lg5
  А) 1; Ә) 2; Б) 3; В) 4; Д) 5.
 8. Өрнектің мәнін тап: √5 2log53
  А) 1; Ә) 2; Б) 3; В) 4; Д) 5.
 9. Есепте: 10lg2+lg3
  А) 2; Ә) 5; Б) 10; В) 6; Д) 4.
 10. Дұрыс теңдікті тап:
  1. log324-log38=16
  2. log315 +log33=log35
  3.log553 =2
  4. log2162 =8
  5.3log24 =log2(4∙3)
  А) 1; Ә) 2; Б) 3; В) 4; Д) 5.

Ескерту! Егер сен В деңгейінен 8 ұпай жинасаң, келесі бөлімге өтуіңе болады.

С деңгейі
 1. Негізі бойынша логарифмде: 100(аb3c)1\2
  А) 2+1/2lga+3/2 lgb+1/2lgc; Б) 1/2lga+ lgb+lgc+2; Ә) lga+3/2 lgb+1/2lgc4 В) 2lga+3lgb+2lgc+2.
 2. х-санын тап: lgx=1/2 lg9-2/3 lg8
  А) 3/4; Ә) 4/3; Б) 3/2; В) 6; Д) 1.
 3. х-ті тап: lgx= lg12+lg15–lg8
  А) 10; Ә) 1; Б) 0,1; В) 3/2; Д) -10.
 4. х-ті тап: lоg6 x=3 lоg6 2 +0,5 lоg6 25 – 2lоg6 3
  А) 40/9; Ә) 360; Б) -6; В) 46; Д) 6.
 5. Есепте: (lg8+lg18)/(2lg2+lg3)
  А) 2; Ә) lg12; Б) 3; В) 10; Д) 0,1.
 6. Есепте: 9log36-1,5
  А) 4/3; Ә) 3/4; Б) 1,5; В) 6; Д) -1,5.
 7. Өрнекті ықшамда: log20,04+2log

Сабақтың тақырыбы: Логарифм есептері

Добавить комментарий